Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy 

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci. 


1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym www.abrakadabra.sklep.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia bez podania przyczyny, oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 5.

2. Odstąpienie od umowy zgodnie z punktem 1 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od odebrania zamówienia na adres Abrakadabra, ul. Słomińskiego 7 Warszawa 00-195, telefon 516-096-075 adres email abrakadabra@abrakadabra.sklep.pl 

3. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt. 1 i 2 niniejszego rozdziału. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ul. Słomińskiego 7, 00-195 Warszawa 
5. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Jednocześnie konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonalności.
6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 
7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonalności oraz z przywieszonymi metkami nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłać towar wraz z oświadczeniem, paragonem lub fakturą przed jego upływem. 
9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. 
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: 
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta. 

11. Abrakadabra nie odbiera kierowanych do niej przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.