Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 

Abrakadabra S.C. Agnieszka Strzałkowska, Sebastian Strzałkowski, ul. Nowodworska 22, 03-133 Warszawa, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerami 436102 oraz 469917 prowadzoną przez m.st. Warszawę, nip 524-26-48-948

1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo Abrakadabra, które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu www.abrakadabra.sklep.pl 
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej. 
4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych. 
5. Właściciel Abrakadabra zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się http://www.abrakadabra.sklep.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia. 

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu. 

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać: 
• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne 
• dostęp do sieci Internet 
• adres poczty email 
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. 
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. 
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://www.abrakadabra.sklep.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

 

II. Rejestracja i Logowanie 

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT. 
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne. 
4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu 
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą 
5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta. 
7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu. 

8. Rejestracja w Sklepie internetowym www.abrakadabra.sklep.pl umożliwia Klientowi: wprowadzanie, edytowanie, usuwanie danych, w tym adresów dostaw, składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych, zamówienie i rezygnację z newslettera, korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionym zarejestrowanym Klientom.
9. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

                                                                                                                                             

III. Realizacja zamówień 

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego jak również telefonicznie. 
2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 
3. Klient składa zamówienie w następujący sposób: 
• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka 
• wybór formy dostawy i płatności 
• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy 
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” 
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta 
• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie 
4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. 
5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera: 
• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu 
• opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary) 
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów 
• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy 
• sposób płatności 
• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni 
• informacja o prawie do rękojmi 
• w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

6.W sytuacji braku jakiegoś produktu w sklepie internetowym zamówionego przez klienta, pracownik firmy skontaktuje się telefonicznie bądź e-mailowo z propozycją rozwiązania zaistniałej sytuacji.

 

IV.Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach: 
• przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe 
• systemem płatności PayU 
• płatność gotówką u kuriera 
• płatność gotówką w sklepie stacjonarnym 
• płatność kartami kredytowymi w sklepie stacjonarnym 
2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. 
3. Numer konta bankowego ING BANK ŚLĄSKI 27 1050 1025 1000 0090 7235 2470

    BANK ING ul. Sokolska 34

    40-086 Katowice

    Polska

    SWIFT: INGBPLPW

    IBAN: PL 27 1050 1025 1000 0090 7235 2470

 

V. Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna. 
2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem. 
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy. 
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VI. Dostawa 

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy

przesyłka kurierem za pobraniem 19zł
przesyłka kurierem przedpłata na konto 16zł
przesyłka kurierem płatność PayU 19zł
odbiór osobisty w salonie Abrakadabra w Warszawie 0zł (Warszawa Banderii 4 lok U2 - tylko do 21.10.2022)
2. Termin dostawy, standardowo towar jest wysyłany w ciągu 2-3 dni roboczych, przy czym, przy każdym produkcie jest określony termin dostawy konkretnego produktu, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. Maksymalny czas dostawy to 14 dni, gdy towaru nie ma na sklepie, a jest szyty :) W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy. 
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane. 
4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę. 
5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy. 
6. Towary dostarczane są na terenie Polski i na cały świat,

 

VII.  Wymiana Towaru 

1. Istnieje możliwość wymiany towaru zakupionego w naszym sklepie na inny rozmiar bądź na inny model.

2. Przed odesłaniem do Sprzedającego towaru na wymianę, konieczny jest kontakt telefoniczny, bądź e-mailowy w celu potwierdzenia dostępności potrzebnych produktów

3. Odsyłany towar musi być w stanie w jakim został dostarczony do Państwa: z przywieszonymi metkami wraz z oryginalnym i niezniszczonym opakowaniem, towar nie może nosić śladów użytkowania ( wygnieciony, wywrócony na lewą stronę, porozpinane guziki)

4. Sprzedawca może odmówić wymiany towaru, jeśli odesłane produkty nie spełniają warunków podpunktu 3 ( punkt powyżej ).

5. Produkty do wymiany należy wysłać na adres:

Abrakadabra

ul. Nowodworska 22

03-133 Warszawa

wraz z formularzem wymiany dostępny do pobrania tu

Brak wypełnionego formularza może opóźnić wysyłkę wymienianych produktów.

6. Koszty wymiany towaru ponosi kupujący: wysyłka do sklepu i ponowa wysyłka do klienta.

 

VIII.  Prawo odstąpienia od umowy 

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci. 

1.Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym www.abrakadabra.sklep.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia bez podania przyczyny, oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 4.

2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od odebrania zamówienia na adres Abrakadabra, ul.Nowodworska 22, 03-133 Warszawa, telefon 516-096-075 adres email abrakadabra@abrakadabra.sklep.pl 

3. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt. 1 i 6 niniejszego rozdziału. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Abrakadabra

ul. Nowodworska 22

03-133 Warszawa

5. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Jednocześnie konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonalności.

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonalności, co oznacza, że zwracany towar powinien:

- posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie i przywieszone metki

- być kompletny

- nie nosić śladów użytkowania

Zwrot towaru musi nastąpić nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba,  że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłać towar wraz z oświadczeniem, paragonem lub fakturą przed jego upływem. 

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu i można go pobrać tu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. 

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: 
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

10. Abrakadabra nie odbiera kierowanych do niej przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

IX. Prawo Konsumenta do rękojmi 

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania. 
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana na formularzu dostępnym pod adresem https://www.abrakadabra.sklep.pl/webpage/reklamacja-produktow.html poprzez:
• wysyłanie formularza poprzez email na adres abrakadabra@abrakadabra.sklep.pl 
• wysłanie formularza listownie na adres Abrakadabra ul. Nowodworska 22 03-133 Warszawa
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. 
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wraz z towarem wysłanym przez Klienta. 
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta. 
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji. 
7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji. 
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 

 

X. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w Sklepie internetowym www.abrakadabra.sklep.pl jest Abrakadabra s.c. Agnieszka Strzałkowska Sebastian Strzałkowski.

2. Składając zamówienie w Sklepie internetowym www.abrakadabra.sklep.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Abrakadabra s.c. oraz ich przetwarzanie w celu realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności Sklepu, dostępna pod adresem https://www.abrakadabra.sklep.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

 

XI. Newsletter

1. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych w celu wysyłki Newslettera zawierającego informacje handlowe o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie

2. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Sklepie lub w formularzu umożliwiającym subskrypcję Newslettera.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera przez odznaczenie pola w Moje Konto, w zakładce Newsletter lub kontaktując się mailowo z obsługą klienta pod adresem abrakadabra@abrakadabra.sklep.pl

 

 

XII. Pozostałe 

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.abrakadabra.sklep.pl/webpage/regulamin.html 
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu. 
3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji. 
4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

Zdjęcia wykorzystane na stronie www.abrakadabra.sklep.pl są naszego autorstwa. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub części bez zgody autora, jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz.U. 94 nr 24 poz.83, sprost. Dz.U 94 nr 43, poz.170