Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy 

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci. 

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

  1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym www.abrakadabra.sklep.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia bez podania przyczyny, oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 4.

  2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia Oświadczenia odstąpienia od umowy na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od odebrania zamówienia na adres:

Abrakadabra Baby Boutique

Książnice 256, 32-420 Książnice

tel: 889 935 105

e-mail: abrakadabra@abrakadabra.sklep.pl

 

3. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt. 1 i 6 niniejszego rozdziału.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na po-niższy adres:

Abrakadabra Baby Boutique

Książnice 256, 32-420 Książnice

 

5. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Jednocześnie konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonalności.

  6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

  7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonalności, co oznacza, że zwracany towar powinien:

  - posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie oraz przywieszone metki

  - być kompletny

  - nie nosić śladów użytkowania

  Zwrot towaru musi nastąpić nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy ode-słać towar wraz z oświadczeniem, paragonem lub fakturą przed jego upływem.

  8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu.

  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

  10. Abrakadabra nie odbiera kierowanych do niej przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.